v

Změny v rozvrhu Monday 16. 9.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.A jiný jiný jiný jiný jiný jiný jiný jiný
3.A PX PX PX PX PX PX
3.B PX PX PX PX PX PX
4.A jiný jiný jiný
4.B jiný jiný jiný
2.E PX PX PX PX PX PX
3.E PX PX PX PX PX PX
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Brázdová Kateřina .. - -
Černá Gabriela KV - - .. .. .. -
Jankovská Zdeňka - - - - - -
Kostrůnek Ladislav - - .. .. - -
Kučerová Šárka >> >> - - .. ..
Kvasničková Anna .. .. -
Lamač Miloš - .. .. - .. ..
Navrátilová Magda >> - >> .. - -
Petrová Iva .. .. -
Vondruška Miroslav - - - - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Bontea Petra
1 odpadá UCD 3.A
3 navíc UCD 4.A 56 za odpadlou
Brázdová Kateřina
1 odpadá CJ 3.B
3 odpadá DEJ 1.A
Hák Ladislav
2 odpadá TZD 1.A
3 odpadá GED 3.E
Kvasničková Anna
1 spojeno (CE NP) AJ 2.A (2)+ 68
2 odpadá AJ 3.E
3 odpadá AJ 3.A
Petrová Iva
2 odpadá CJ 3.A
3 přesun << PSY 1.E 62 z 19.9. 1. hod
3 přesun >> CJ 2.A na 17.9. 3. hod
Plašilová Olga
1 odpadá AE 3.E
2 odpadá UC 2.E
3 odpadá UC 2.E
Prokopová Zuzana
4 přesun << PEU 1.E 62 z 19.9. 2. hod
4 přesun >> ORV 2.A na 5. hod
5 přesun << ORV 2.A 73 z 4. hod
5 odpadá EKM 3.B
Sokolová Lenka
4 odpadá BIO 1.A
5 odpadá CHE 4.A zrušeno
Šandera Zdeněk
1 přesun << POR 4.B 96 z 17.9. 4. hod
1 odpadá PZP 2.E
4 odpadá AHK 3.E
5 odpadá AHK 3.E
Šmídová Jana
1 odpadá NZP 1.A
2 přesun << ODE 1.E 62 z 5. hod
3 přesun << POR 2.A 73 z 20.9. 5. hod
4 přesun << POR 2.A 73 z 17.9. 3. hod
4 odpadá POR 3.A
5 přesun >> ODE 1.E na 2. hod
Šťastná Dagmar
1 přesun << POD 1.E 62 z 17.9. 5. hod
7 odpadá TV 1.A (1)
8 odpadá TV 1.A (1)
Změny v rozvrzích tříd
1.A
1.-8. hod jiný důvod
2.A
1 AJ 2 68 spojí KV (CE)
3 POR 73 přesun << ŠM z 20.9. 5. hod
3 CJ přesun >> na 17.9. 3. hod
4 POR 73 přesun << ŠM z 17.9. 3. hod
4 ORV přesun >> na 16.9. 5. hod
5 ORV 73 přesun << PR z 4. hod
5 TZD odpadá (LM)
6 TZD odpadá (LM)
2.B
1 AJ 2 68 spojí KV (CE)
3.A
1.-6. hod Praxe
3.B
1.-6. hod Praxe
4.A
3 UCD 56 navíc BO
3 CHZV přesun >> na 20.9. 6. hod
5 CHE odpadá (SO)
6 SM SM odpadá (KU)
6 SAJ 1 odpadá (KV)
5.-7. hod jiný důvod
4.B
1 POR 96 přesun << ŠD z 17.9. 4. hod
1 CHZV přesun >> na 17.9. 5. hod
5 CJ odpadá (BR)
6 SM SM odpadá (KU)
6 SAJ 1 odpadá (CE)
5.-7. hod jiný důvod
1.E
1 POD 62 přesun << ŠT z 17.9. 5. hod
1 OEK přesun >> na 19.9. 1. hod
2 ODE 62 přesun << ŠM z 5. hod
2 OEK přesun >> na 19.9. 2. hod
3 PSY 62 přesun << PE z 19.9. 1. hod
3 PED odpadá (KO)
4 PEU 62 přesun << PR z 19.9. 2. hod
4 PED odpadá (KO)
5 ODE přesun >> na 16.9. 2. hod
2.E
1.-6. hod Praxe
3.E
1.-6. hod Praxe
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou