Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 7. 12.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hák Ladislav - - >> >>
Hořejší Blažena RH >>
Macková Vanda .. .. KV KV NO ..
Vondruška Miroslav - LM ŠD ŠD LM - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Frait Jiří
1 přesun << RMV 2.A (agro) 94 z 6.12. 9. hod
2 přesun << RMV 2.A (agro) 94 z 6.12. 8. hod
8 přesun >> RMV 2.B (R1) na 6.12. 1. hod
9 přesun >> RMV 2.B (R1) na 8.12. 3. hod
Kazdová Milada
3 změna POP 2.A (eko) 34
4 přesun << FYZ 1.A 69 z 5.12. 4. hod
Kučerová Šárka
5 změna MAT 2.A 69
6 přesun << MAT 1.B 94 z 4.12. 5. hod
Kvasničková Anna
3 spojeno (MA NP) AJ 3.B (2)+ 67
4 spojeno (MA NP) AJ 3.B (2)+ 67
Lamač Miloš
2 změna ZTCH 3.B (zt2) AU
2 spojeno (VO Absc) ZTCH 3.B (zt1)+ AU
5 změna ZTCH 4.B (zt2) AU
5 spojeno (VO Absc) ZTCH 4.B (zt1)+ AU
Navrátilová Magda
3 navíc CHZV 4.A (agro) 57 za odpadlou
Novotná Veronika
5 spojeno (MA NP) AJ 1.A (2)+ 94
Petrová Iva
3 přesun << CJ 1.A 69 z 8.12. 1. hod
Plašilová Olga
3 přesun << AE 3.E 62 z 4.12. 2. hod
4 přesun << AE 3.E 62 z 4.12. 3. hod
Prokopová Zuzana
2 navíc EKM 2.A (eko) 34 za odpadlou
7 přesun >> HZ 1.A na 8.12. 2. hod
8 odpadá HZ 1.A zrušeno
Říha Jan
1 supl. (HO Absc) TA 1.A (T1) 61 dozor
Sokolová Lenka
3 přesun >> BIO 1.A na 5.12. 4. hod
4 odpadá BIO 1.A zrušeno
6 přesun >> CHE 1.B na 6.12. 2. hod
8 odpadá CHE 2.A (T1) zrušeno
9 odpadá CHE 2.A (T1) zrušeno
Šandera Zdeněk
3 změna ZTCH 2.B (zt2) AU
3 spojeno (VO Absc) ZTCH 2.B (zt1)+ AU
4 změna ZTCH 2.B (zt2) AU
4 spojeno (VO Absc) ZTCH 2.B (zt1)+ AU
6 přesun << TZD 1.A (eko) 69 z 8.12. 5. hod
Šmídová Jana
1 odpadá PR 2.A (agro) zrušeno
3 přesun >> PR 4.A (agro) na 8.12. 1. hod
4 změna VZP 2.A (eko) 34
Šťastná Dagmar
8 změna TV 2.B (T2)+ zrušeno
9 změna TV 2.B (T2)+ zrušeno
Změny v rozvrzích tříd
1.A
1 TA T1 61 supluje RH (HO)
3 CJ 69 přesun << PE z 8.12. 1. hod
3 BIO přesun >> na 5.12. 4. hod
4 FYZ 69 přesun << KA z 5.12. 4. hod
4 BIO odpadá (SO)
5 AJ 2 94 spojí NO (MA)
6 TZD eko 69 přesun << ŠD z 8.12. 5. hod
7 HZ přesun >> na 8.12. 2. hod
8 HZ odpadá (PR)
1.B
5 AJ 2 94 spojí NO (MA)
6 MAT 94 přesun << KU z 4.12. 5. hod
6 CHE přesun >> na 6.12. 2. hod
2.A
1 RMV agro 94 přesun << FR z 6.12. 9. hod
1 PR agro odpadá (ŠM)
2 EKM eko 34 navíc PR
2 RMV agro 94 přesun << FR z 6.12. 8. hod
2 AJ 1 odpadá (MA)
2 CHZV agro přesun >> na 6.12. 5. hod
3 POP eko 34 změna KA
3 ZTCH zt1 AU spojí ŠD (VO)
4 VZP eko 34 změna ŠM
4 ZTCH zt1 AU spojí ŠD (VO)
5 MAT 69 změna KU
8 CHE T1 odpadá (SO)
8 TV T2 odpadá (ŠT)
9 CHE T1 odpadá (SO)
9 TV T2 odpadá (ŠT)
2.B
3 ZTCH zt2 AU změna ŠD
3 ZTCH zt1 AU spojí ŠD (VO)
4 ZTCH zt2 AU změna ŠD
4 ZTCH zt1 AU spojí ŠD (VO)
8 TV T2 odpadá (ŠT)
8 RMV R1 přesun >> na 6.12. 1. hod
9 TV T2 odpadá (ŠT)
9 RMV R1 přesun >> na 8.12. 3. hod
3.A
2 ZTCH zt1 AU spojí LM (VO)
3 AJ 2 67 spojí KV (MA)
4 AJ 2 67 spojí KV (MA)
3.B
2 ZTCH zt2 AU změna LM
2 ZTCH zt1 AU spojí LM (VO)
3 AJ 2 67 spojí KV (MA)
4 AJ 2 67 spojí KV (MA)
4.A
1 AJ 2 odpadá (MA)
3 CHZV agro 57 navíc NA
3 PR agro přesun >> na 8.12. 1. hod
5 ZTCH zt1 AU spojí LM (VO)
4.B
1 AJ 2 odpadá (MA)
5 ZTCH zt2 AU změna LM
5 ZTCH zt1 AU spojí LM (VO)
6 SAJ saj odpadá (MA)
3.E
3 AE 62 přesun << PL z 4.12. 2. hod
3 GED přesun >> na 5.12. 5. hod
4 AE 62 přesun << PL z 4.12. 3. hod
4 GED přesun >> na 5.12. 6. hod
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou