v

Změny v rozvrhu čtvrtek 21. 3.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.A jiný
2.A jiný jiný
3.A jiný jiný jiný jiný jiný jiný jiný
1.E jiný jiný jiný jiný jiný jiný
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bartáčková Jindra - - .. >> >> -
Černá Gabriela - -
Hrazánková Hana - >> .. .. .. ..
Kvasničková Anna CE - .. >>
Navrátilová Magda >> - - >> >>
Prokopová Zuzana -
Říha Jan -
Šťastná Dagmar -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Bartáčková Jindra
7 přesun >> UCD 3.A na 18.3. 5. hod
8 přesun >> UCD 3.A na 20.3. 4. hod
Bontea Petra
4 přesun >> PRM 2.A (PM) na 22.3. 5. hod
5 přesun >> UCD 4.B na 22.3. 3. hod
Bumerlová Jindřiška
2 přesun >> DEJ 1.A na 5. hod
5 přesun << DEJ 1.A 34 z 2. hod
Černá Gabriela
1 spojeno (KV jiný) AJ 4.B (A2)+ 40
7 odpadá TV 3.B zrušeno
8 odpadá TV 3.B zrušeno
Hák Ladislav
4 přesun << TZD 2.B mim z 18.3. 1. hod
5 přesun << TZD 2.B mim z 18.3. 2. hod
7 navíc TZD 2.B mim za odpadlou
8 navíc TZD 2.B mim za odpadlou
9 navíc TZD 2.B mim za odpadlou
Hamerníková Anna
1 odpadá CHZV 3.A
3 přesun << CHZV 2.B 92 z 19.3. 1. hod
4 přesun << PP 2.E 84 z 18.3. 3. hod
Hrušková Helena
1 odpadá ACH 1.E
2 odpadá ACH 1.E
3 přesun << CHE 1.A 73 z 18.3. 4. hod
3 odpadá ACH 1.E
4 přesun >> CHE 3.B na 20.3. 1. hod
6 navíc CHE 1.B 69 za odpadlou
Jankovská Zdeňka
1 přesun >> POR 2.A na 18.3. 4. hod
Kopecká Jiřina
2 odpadá AJ 3.A
Kučerová Šárka
5 přesun << MAT 2.A 93 z 19.3. 3. hod
Kvasničková Anna
5 přesun << AJ 2.E 40 z 4. hod
5 přesun >> AJ 2.A na 20.3. 2. hod
Lamač Miloš
1 přesun << TZD 2.A 93 z 18.3. 4. hod
2 přesun << ZTCH 2.B 92 z 19.3. 3. hod
3 přesun >> TZD 3.B na 4. hod
4 přesun << TZD 3.B mim z 3. hod
4 odpadá ZTCH 2.B zrušeno
5 přesun << ZTCH 3.B mim z 18.3. 5. hod
5 přesun >> ZTCH 2.B na 22.3. 5. hod
7 přesun << ZTCH 3.B mim z 22.3. 3. hod
8 přesun << ZTCH 3.B mim z 22.3. 4. hod
8 odpadá ZTCH 4.B zrušeno
9 navíc ZTCH 3.B mim za odpadlou
9 odpadá ZTCH 4.B zrušeno
Navrátilová Magda
2 přesun << BIO 1.A 73 z 5. hod
Petrová Iva
2 přesun >> ON 1.B na 18.3. 6. hod
5 přesun << CJ 4.B 86 z 22.3. 5. hod
Prokopová Zuzana
5 přesun >> REG 2.E na 18.3. 5. hod
6 přesun >> REG 2.E na 22.3. 1. hod
Říha Jan
7 přesun >> VT 2.B na 19.3. 2. hod
8 přesun >> VT 2.B na 19.3. 1. hod
Šandera Zdeněk
2 přesun << TZD 1.B 69 z 18.3. 6. hod
4 odpadá VT 1.E
5 odpadá VT 1.E
6 odpadá VT 1.E
Šmídová Jana
3 přesun >> NZP 1.A na 22.3. 4. hod
4 přesun << BIO 2.A 93 z 22.3. 6. hod
Vondruška Miroslav
3 navíc ORV 3.B 96 za odpadlou
Změny v rozvrzích tříd
1.A
2 BIO 73 přesun << NA z 5. hod
2 DEJ přesun >> na 21.3. 5. hod
3 CHE 73 přesun << HS z 18.3. 4. hod
3 NZP přesun >> na 22.3. 4. hod
5 DEJ 34 přesun << BM z 2. hod
5 BIO přesun >> na 21.3. 2. hod
skup CHK: 3. hod jiný důvod
1.B
2 TZD 69 přesun << ŠD z 18.3. 6. hod
2 ON přesun >> na 18.3. 6. hod
6 CHE 69 navíc HS
6 MAT odpadá (HR)
2.A
1 TZD 93 přesun << LM z 18.3. 4. hod
1 POR přesun >> na 18.3. 4. hod
4 BIO 93 přesun << ŠM z 22.3. 6. hod
4 PRM PM přesun >> na 22.3. 5. hod
5 MAT 93 přesun << KU z 19.3. 3. hod
5 AJ přesun >> na 20.3. 2. hod
skup CHK: 4.-5. hod jiný důvod
2.B
2 ZTCH 92 přesun << LM z 19.3. 3. hod
2 MAT přesun >> na 19.3. 5. hod
3 CHZV 92 přesun << HM z 19.3. 1. hod
3 MAT odpadá (HR)
4 TZD mim přesun << HK z 18.3. 1. hod
4 ZTCH odpadá (LM)
5 TZD mim přesun << HK z 18.3. 2. hod
5 ZTCH přesun >> na 22.3. 5. hod
7 TZD mim navíc HK
7 VT přesun >> na 19.3. 2. hod
8 TZD mim navíc HK
8 VT přesun >> na 19.3. 1. hod
9 TZD mim navíc HK
3.A
7 UCD přesun >> na 18.3. 5. hod
8 UCD přesun >> na 20.3. 4. hod
1.-5., 7.-8. hod jiný důvod
3.B
3 ORV 96 navíc VO
3 TZD přesun >> na 21.3. 4. hod
4 TZD mim přesun << LM z 3. hod
4 CHE přesun >> na 20.3. 1. hod
5 ZTCH mim přesun << LM z 18.3. 5. hod
5 UCD přesun >> na 19.3. 1. hod
7 ZTCH mim přesun << LM z 22.3. 3. hod
7 TV odpadá (CE)
8 ZTCH mim přesun << LM z 22.3. 4. hod
8 TV odpadá (CE)
9 ZTCH mim navíc LM
4.A
1 AJ A2 40 spojí CE (KV)
8 CHZV přesun >> na 20.3. 8. hod
9 CHZV přesun >> na 20.3. 9. hod
4.B
1 AJ A2 40 spojí CE (KV)
5 CJ 86 přesun << PE z 22.3. 5. hod
5 UCD přesun >> na 22.3. 3. hod
8 ZTCH odpadá (LM)
9 ZTCH odpadá (LM)
1.E
1.-6. hod jiný důvod
2.E
4 PP 84 přesun << HM z 18.3. 3. hod
4 AJ přesun >> na 21.3. 5. hod
5 AJ 40 přesun << KV z 4. hod
5 REG přesun >> na 18.3. 5. hod
6 REG přesun >> na 22.3. 1. hod
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou