Events 9/1/2021 - 9/30/2021

 • 1/9
  Wednesday
 • 2/9
  Thursday
 • 3/9
  Friday
 • 4/9
  Saturday
 • 5/9
  Sunday
 • 6/9
  Monday
  Změna učebny
  2.E - přesun výuky do č. 57, 1. patro (mimo výuky AJ, LP, VT)
  Výuka
  Odpolední praxe
  Výuka
  Celotřídní praxe, ŠS Měšice, 7.50 - 12.50 hod.
  Pedagogický dozor
  PhDr. Petrová, Ing. Šandera
  Výuka
  Odpolední výuka chemie
  Výuka
  Odpolední výuka TZD
 • 7/9
  Tuesday
  Změna učebny
  2.E - přesun výuky do č. 57, 1. patro (mimo výuky AJ, LP, VT)
  Výuka
  Celotřídní praxe, ŠS Měšice, 7.50 - 12.50 hod.
  Pedagogický dozor
  PhDr. Petrová, Ing. Šandera
 • 8/9
  Wednesday
  Pedagogický dozor
  Ing. Šmídová, Ing. Šandera
  Změna učebny
  2.E - přesun výuky do č. 57, 1. patro (mimo výuky AJ, LP, VT)
  Výuka
  Celotřídní praxe, ŠS Měšice, 7.50 - 12.50 hod.
  Výuka
  Odpolední výuka praxe
  Výuka
  Odpolední výuka chemie
  Výuka
  Odpolední výuka praxe
 • 9/9
  Thursday
  Pedagogický dozor
  Ing. Šmídová, Ing. Šandera
  Změna učebny
  2.E - přesun výuky do č. 57, 1. patro (mimo výuky AJ, LP, VT)
  Výuka
  Odpolední výuka praxe
  Výuka
  Celotřídní praxe, ŠS Měšice, 7.50 - 12.50 hod.
  Výuka - změna
  8. hod. ON (PE), 9. hod. ČJ (PE) - začátek odpolední výuky 13.30 hod.
  Výuka
  ŠS Měšice - prezentace polních prací, 8.30 - 12.00 hod.
 • 10/9
  Friday
  Pedagogický dozor
  Ing. Šmídová, Ing. Šandera
  Změna učebny
  2.E - přesun výuky do č. 57, 1. patro (mimo výuky AJ, LP, VT)
  Výuka
  Návštěva Štičí líhně ESOX, s.r.o., 11.00 - 12.00 hod., odchod 10.40 hod.
  Výuka
  Celotřídní praxe, ŠS Měšice, 7.50 - 12.50 hod.
 • 11/9
  Saturday
 • 12/9
  Sunday
 • 13/9
  Monday
  Změna učebny
  2.E - přesun výuky do č. 57, 1. patro (mimo výuky AJ, LP, VT)
  Praxe
  3.A, 3.B - celotřídní praxe ŠS, 7.50 - 12.05 hod., Ing. Lamač, Ing. Navrátilová
  Pedagogický dozor PhDr. Petrová, Mgr. Brázdová
  Změna učebny
  1.E - výuka 1. - 6.hod. uč.č.86
  Výuka
  2.A - odpol. CHE (SO)
 • 14/9
  Tuesday
  Změna učebny
  2.E - přesun výuky do č. 57, 1. patro (mimo výuky AJ, LP, VT)
  Učebna
  Uč. č. 61 od 14.00 mimo provoz
  Výuka
  4.A, 4.B - odpol. PX - ZT (ŠS Měšice), PM - uč.č.73
  Výuka
  3.A, 3.B - ŠS polní práce, 7.50 - 12.50 hod., Ing. Šťastná, Ing.Vondruška
  Pedagogický dozor PhDr. Petrová, Mgr. Brázdová
  Maturitní zkouška
  Náhradní a opravný termín, uč.č.75
  Výuka - ZMĚNA
  2.E - 2,, 3.hod. - UC (PL) místo PZV, PL (VO)
 • 15/9
  Wednesday
  Změna učebny
  2.E - přesun výuky do č. 57, 1. patro (mimo výuky AJ, LP, VT)
  Výstava zemědělské techniky Kámen
  4.A, 4.B - Ing. Lamač, Ing. Šandera, Ing. Vondruška, odjezd po 1. vyuč.hodině
  Výuka
  1.A - odpol. TZD (HK) - přesun z 20.9.2021
  Výuka
  1.B - odpol. PX (VN) - přesun výuky na 22.9.2021
  Výuka
  1.A - odpol. PX (ŠD) - přesun na náhradní termín
  Výuka
  2.B - odpol. CHE (SO)
  Pedagogický dozor PhDr. Petrová, Mgr. Brázdová
 • 16/9
  Thursday
  Změna učebny
  2.E - přesun výuky do č. 57, 1. patro (mimo výuky AJ, LP, VT)
  Praxe
  2.A, 2.B - celotřídní praxe 7.50 - 12.50 hod., 1.sk. Ing. Navrátilová - ŠS, 2.sk. Ing. Hák - ŠS, 3.sk. Ing. Prokopová - škola, uč.č.86
  Výuka
  3.A - odpol. CHK - ŠS Měšice 13.00 - 16.00 hod.
  Pedagogický dozor Ing.Šmídová, Mgr. Brázdová
 • 17/9
  Friday
  Změna učebny
  2.E - přesun výuky do č. 57, 1. patro (mimo výuky AJ, LP, VT)
  Výuka - ZMĚNA
  1.A - 5., 6.hod. NŽP (KO) - č. 93
  Praxe
  2.A, 2.B - celotřídní praxe 7.50 - 12.50 hod., 1.sk. Ing. Hák - ŠS, 2.sk. Ing. Navrátilová - ŠS, 3.sk. Ing. Bontea - škola, uč.č.86
  Projektový den Ukliďme Česko
  1.A - aktivity v okolí školy, 1. - 4. hod, dozor: 1., 2.hod. - Ing. Šandera, 3., 4.hod. - Mgr. Kvasničková
  Výuka - ZMĚNA
  1.E - 2.hod. PSY (PE) - č.62
  Pedagogický dozor Ing.Šmídová, Mgr. Brázdová
  Projektový den - Ukliďme Česko
  1.B - ŠS Měšice, 1. - 4.hod., dozor: PaeDr. Kazdová, příchod na ŠS samostatně, odchod do školy společný
 • 18/9
  Saturday
 • 19/9
  Sunday
 • 20/9
  Monday
  Výuka
  1.A - odpol. TZD (HK) - odučeno 15.9.2021
  Pedagogický dozor Ing. Kostrůnek, Ing. Hák
  Výuka
  1.B - odpol. CHE (SO)
  Výuka
  2.A, 2.B - odpol. PX (ŠS - Ing. Vondrušková, Ing. Šandera, škola - uč.č.56 - Ing. Bontea)
  Změna učebny
  1.E - výuka z uč. 34 přesunuta do č.62
  Absolutorium - náhradní a opravný termín
  Zahájení 8.00 hod., č. 75
  Změna učebny
  2.E - výuka z uč.34 a č.41 přesunuta do č. 57
  Výuka
  2.A, 2.B - celotřídní praxe 7.50 - 12.50 hod.: 1.sk. Ing. Navrátilová - ŠS, 2.sk. Ing. Vondruška - ŠS, 3.sk. Ing. Bontea - škola, uč.č.56
 • 21/9
  Tuesday
  Výuka
  2.A, 2.B - celotřídní praxe 7.50 - 12.50 hod.: 1.sk. Ing. Navrátilová - ŠS, 2.sk. Ing. Kostrůnek - ŠS, 3.sk. Ing. Bontea - škola, uč.č.56
  Výuka
  4.A zt, 4.B celá - Polní den, informace a dozor Ing. Šandera, odjezd v 8.00 hod. od vlakového nádraží
  Výuka
  1.A - 2., 3.hod. - návštěva knihovny v rámci výuky ČJ (PE)
  Pedagogický dozor Mgr. Kučerová, Ing. Vondruška
  Výuka
  4.A 1.sk. - odpol. PX chk - ŠS Měšice 13.15 - 16.00 hod.
  Změna učebny
  2.E - výuka z uč.34 a č.41 přesunuta do č. 57
  Výuka
  4.A - 6.h. CHK (BT) - ukončení výuky pro 1.sk. ve 12.40 hod. z důvodu odpolední praxe
 • 22/9
  Wednesday
  Výuka
  1.B - odpol. PX (VN) - ŠS Měšice, náhrada za 15.9.2021
  Pedagogický dozor Mgr. Kučerová, Ing. Vondruška
  Změna učebny
  1.E - výuka z uč. 34 přesunuta do č.62
  Výuka
  1.A - odpol. CHE (SO)
  Výuka
  2.AB - odpol. PX chk - ŠS Měšice 13.00 - 16.00 hod.
  Divadelní představení
  3.A, 3.B - začátek představení 11.00 hod., odchod společně, informace a dozor PhDr. Petrová, Mgr. Brázdová
  Změna učebny
  2.E - výuka z uč.34 a č.41 přesunuta do č. 57
  Projektový den
  1.B - ŠS Měšice, sběr jablek, 7.50 - 12.05 hod., příchod a odchod samostatně, dozor: 1. - 3.hod. Mgr. Šťastná, 4. - 5.h. Ing. Šmídová
 • 23/9
  Thursday
  Výuka
  2.A, 2.B - celotřídní praxe 7.50 - 12.50 hod.: 1.sk. Ing. Kostrůnek - ŠS, 2.sk. Ing. Navrátilová - ŠS, 3.sk. Ing. Bontea - škola, uč.č.56
  Výuka
  3.A - odpol. PX (VO)
  Pedagogický dozor Mgr. Kučerová, Ing. Vondruška
  Změna učebny
  2.E - výuka z uč.34 a č.41 přesunuta do č. 57
  Výuka
  1.A - 3., 4. hod. - návštěva knihovny v rámci výuky ČJ (BR)
 • 24/9
  Friday
  Pedagogický dozor Ing. Kostrůnek, Ing. Hák
  Výuka
  2.A, 2.B - celotřídní praxe 7.50 - 12.05 hod.: 1.sk. Ing. Vondruška - ŠS, 2.sk. Ing. Navrátilová - ŠS, 3.sk. Ing. Bontea - škola, uč.č.56
  Změna učebny
  2.E - výuka z uč.34 a č.41 přesunuta do č. 57
 • 25/9
  Saturday
 • 26/9
  Sunday
 • 27/9
  Monday
 • 28/9
  Tuesday
 • 29/9
  Wednesday
 • 30/9
  Thursday

Toto bude nahrazeno šablonou id="actionTemplate"