Plán akcí 1/1/2020 - 1/31/2020

 • 1/1
  Wednesday
  Vánoční prázdniny
 • 2/1
  Thursday
  Vánoční prázdniny
 • 3/1
  Friday
  Vánoční prázdniny
 • 4/1
  Saturday
 • 5/1
  Sunday
 • 6/1
  Monday
  Výuka
  2.B - odpol. TZD (HK) - přesun na 15.1.2020, 2.B - odpol. PX2 (ŠD) - přesun z 15.1.2020
  Lyžařský výcvik - Itálie Aprica
  Přihlášení žáci + Ing. Hák, Mgr. Šťastná, Bc. Šteger, nepřítomnost ve výuce 6. - 10.1.2020
  Pedagogický dozor Mgr. Kvasničková
  Výuka
  2.B - odpol. CHE (SO) - 4., 5.h. - přesun z 13.1.2020
  Výuka
  4.A, 4.B - 1.hod. aula, CHZV - supluje Ing. Lamač
 • 7/1
  Tuesday
  Výuka
  3.A, 3.B - 1.hod. aula, CHZV - supluje Ing. Hořejší
  Výuka
  2.A - odpol. CHE (SO) - náhrada, 2.A - odpol. TZD (LM) - odučeno 26.11.2019
  Pedagogický dozor Mgr. Kvasničková
 • 8/1
  Wednesday
  Pedagogický dozor Mgr. Kvasničková
  Kurz pro výkon obecných zemědělských činností
  dopoledne Ing. Šandera - č. 75 / odpoledne Ing. Vondruška - č.87
  Výuka
  2.E - 3. - 5.h. - Pila Pasák, Ing. Jankovská
 • 9/1
  Thursday
  Pedagogický dozor Mgr. Kvasničková
  Výuka
  3.E - 4. - 6.h. - Essox Tábor, Ing. Jankovská
  Výuka dálkového studia
  dopoledne AJ (KV), odpoledne SCJ (PE)
 • 10/1
  Friday
  Výuka
  4.A, 4.B - 3.hod. aula, CHZV - supluje Ing. Lamač
  Výuka dálkového studia
  dopoledne UCD (PL) - přesun z 27.2.2020, odpoledne EKM (PR) - přesun z 16.4.2020
  Výuka
  3.A, 3.B - 1.hod. aula, CHZV - supluje Ing. Hořejší
  Pedagogický dozor Mgr. Kvasničková
 • 11/1
  Saturday
 • 12/1
  Sunday
 • 13/1
  Monday
  Výuka
  2.B - odpol. CHE (SO) - odučeno 6.1.2020
  Prezentace ročníkových prací
  4.A - uč.č.73, 4.B - uč.č.96. Žáci přinesou své práce k prezentaci na externím nosiči.
  ZMĚNA UČEBNY
  2.A - výuka 2., 3., 4. hodina - přesun do č. 56
  Výuka VOŠ
  Zápočtový týden
  Výuka
  1.B - odpol. PX (VO) - náhrada za 24.9.2019
  Pedagogický dozor Ing. Prokopová
  Výuka
  3.B - odpol. PX (HK) - přesun na 23.1.2020
  Výuka
  2.B - odpol. TZD (HK) - přesun z 6.1.2020
 • 14/1
  Tuesday
  Výuka
  3.A, 3.B - 1.hod. aula, CHZV - supluje Ing. Hořejší
  Výuka VOŠ
  Zápočtový týden
  Výuka
  1.B - odpol. TZD (HK) - odučeno 17.12.2019
  Pedagogický dozor Ing. Prokopová
 • 15/1
  Wednesday
  Výuka
  2.B - odpol. PX2 (ŠD) - odučeno 6.1.2020
  Výuka VOŠ
  Zápočtový týden
  Pedagogický dozor Ing. Prokopová
  Změna výuky
  PhDr. Bumerlová: 3.A - 3.hod. - ČJ - č.93, 4.A - 6.hod. - SČJ - č.56
  Výuka svařování
  Ing. Hák, Ing. Lamač + vybraní žáci
 • 16/1
  Thursday
  Výuka VOŠ
  Zápočtový týden
  Pedagogický dozor Ing. Prokopová
  Změna výuky
  PhDr. Bumerlová: 2.A - 3.hod. - ČJ - č.73, 3.A - 4.,5.h. - ČJ - č.93, 4.A - 6.hod. - ČJ - č.56
  Výuka svařování
  Ing. Hák, Ing. Lamač + vybraní žáci
 • 17/1
  Friday
  Výuka
  3.A, 3.B - 1.hod. aula, CHZV - supluje Ing. Hořejší
  Změna výuky
  1.B - ČJ - 4.,5.hod. - sloh - dozor bude určen
  Výuka VOŠ
  Zápočtový týden
  Výuka
  4.A, 4.B - 3., 4. hod. aula, CHZV - supluje Ing. Lamač
  Pedagogický dozor Ing. Prokopová
  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 • 18/1
  Saturday
 • 19/1
  Sunday
 • 20/1
  Monday
  Přednáška
  3., 4. ročník - 3. hod. AULA, Uplatnění na trhu práce v zahraničí. Dozor - vyučující daných hodin.
  Výuka VOŠ
  Zkouškové období
  Výuka
  4.A, 4.B - 1.hod. aula, CHZV - supluje Ing. Lamač
  Pedagogický dozor Ing. Šmídová
  Výuka
  Bruslení na zimním stadionu: 1.A, 1.B - TV (ŠT) - 2. a 3. vyučovací hodina. 2.B - TV (ŠT) - 4. a 5. vyučovací hodina.
  Výuka ČJ - PhDr. Bumerlová - uč.č.34
  2.A - 3.h. - ČJ, 3.A - 2.h. - ČJ
 • 21/1
  Tuesday
  Výuka ČJ - PhDr. Bumerlová - uč.č.34
  1.B - 5.h. - ČJ, 2.A - 3.h. - ČJ
  Výuka
  3.A, 3.B - 1.hod. aula, CHZV - supluje Ing. Hořejší
  Výuka
  2.A: odpol. TZD (LM) - přesun z 28.1.2020, odpol. CHE (SO) - přeusun na 29.1.2020
  Výuka VOŠ
  Zkouškové období
  Výuka
  Bruslení na zimním stadionu: 3.B - TV (ŠT) - 4. a 5. vyučovací hodina.
  Pedagogický dozor Ing. Šmídová
 • 22/1
  Wednesday
  Kurz pro výkon obecnýczh zemědělských činností
  dopolední výuka: Ing. Šandera, odpolední výuka: Ing. Vondruška
  Výuka VOŠ
  Zkouškové období
  Výuka
  1.A, 1.B - přednáška v městské knihovně, 2. a 3. vyučovací hodina, dozor Mgr. Brázdová, p. Pazderová
  Pedagogický dozor Ing. Šmídová
  Výuka
  Bruslení na zimním stadionu: 4.A - TV (ŠT) - 4., 5., 6. vyučovací hodina.
 • 23/1
  Thursday
  Výuka
  1.A, 1.B - 6. hodina AULA - společná písemka z matematiky, Mgr. Kolář
  Výuka ČJ - PhDr. Bumerlová - uč.č.34
  1.B - 3.h. - ČJ, 3.A - 4.h. - ČJ, 4.A - 6.h. - ČJ
  Seminář KEV - uč.č.41
  Učebna mimo provoz.
  Výuka
  3.B - odpol. PX (HK) - náhrada za 13.1.2020
  Výuka VOŠ
  Zkouškové období
  Pedagogický dozor Ing. Šmídová
 • 24/1
  Friday
  Výuka
  4.A, 4.B - 3.hod. aula, CHZV - supluje Ing. Lamač
  Výuka
  3.A, 3.B - 1.hod. aula, CHZV - supluje Ing. Hořejší
  Seminář KEV - uč.č.41
  Učebna mimo provoz.
  Výuka VOŠ
  Zkouškové období
  Výuka ČJ - PhDr. Bumerlová - uč.č.34
  1.B - 4.h. - ČJ, 2.A - 2.h. - ČJ, 4.A - 1.h. - ČJ
  Prezentace VŠO Praha
  Informace o studiu na VŠO Praha pro zájemce ze 4.ročníků - AULA 10.20 hod. + Ing. Šmídová
  Pedagogický dozor Ing. Šmídová
 • 25/1
  Saturday
 • 26/1
  Sunday
 • 27/1
  Monday
  Výuka VOŠ
  Zkouškové období
  Výuka
  1.A - odpol. TZD (HK) - přesun z 17.12.2019
 • 28/1
  Tuesday
  Výuka
  2.A - odpol. TZD (LM) - odučeno 21.1.2020
  Výuka
  2.A: odpol. PX pm (BO) - přesun z 29.1.2020, odpol. PX chk 2.sk.(JU) - ŠS Měšice
  Výuka VOŠ
  Zkouškové období
 • 29/1
  Wednesday
  Výuka VOŠ
  Zkouškové období
  Výuka
  2.A - odpol. PX pm (BO) - odučeno 28.1.2020
  Výuka
  2.A - odpol. CHE (SO) - náhrada za 21.1.2020
 • 30/1
  Thursday
  Výuka VOŠ
  Zkouškové období
 • 31/1
  Friday

Toto bude nahrazeno šablonou id="actionTemplate"